• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Anasayfa

Bu soruya verilecek cevap “kesinlikle evet” bu husus 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 61. Maddesinde belirtilmektedir. Bu maddede; “Kayıt ücreti kayıt esnasında, yıllık aidat nisan ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir.
02.02.2017
Başvurular, 23 Ocak – 10 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan sertifika programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekilleri 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecek. İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programı 29 Haziran 2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin” yönetmeliğe dayanıyor. Söz konusu yönetmelikle; 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
31.01.2017
Bilindiği üzere, tartı aletlerinin muayene işlemleri ile bu muayeneleri yapanlar ve tartı aletlerini kullananların görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan “Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği” 04 Eylül 2013 tarihli ve 28755 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmelikte; İl müdürlüğü: Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Yetkili muayene servisi: İl müdürlüğü tarafından yetkilendirilen ve yetkisi kapsamındaki tartı aletlerinin periyodik ve stok muayenesi ile tamir sonrası ilk muayene ve damgalama işlemlerinin yapılmasından yetkili ve sorumlu olan, yetkili muayene servis belgesine sahip gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder, şeklinde tanımlanmıştır.
16.01.2017
Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkarların bağlı bulundukları odalara 2017 yılında ödeyecekleri yıllık oda aidat miktarları Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu genelgesi ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince açıklandı. 2017 yılı Aidatı 318.00 TL.sı Onay ücreti 32.00 TL.sı' dır. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu gereği tahsil edilen yıllık oda aidatı Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödeniyor.
12.01.2017
19 Ocak 2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Tebligat Kanunu’na eklenen “Elektronik Tebligat” başlıklı 7/a maddesine göre, tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabileceği düzenlenirken, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu tutulmuş olup diğer tüzel ve gerçek kişilerde ise bu uygulama isteğe bağlı bırakılmıştır.
12.01.2017
Meslek odaları, üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki anlamda yapılan işlerini kolaylaştırmak, mesleğin çıkarlarını korumak, meslektaşların birbirleri ile iletişim kurmasını ve dayanışmasını sağlamak amacıyla kurulan kuruluşlardır. Meslek odalarının, bağlı olduğu yasalara uygun davranması gerekmektedir. Odaların kendi iç tüzükleri de, kurulları ile beraber yönetim organizasyonu açısından büyük önem teşkil etmektedir. Odaların kurulumunda, il genelinde ilgili birimlerin olumlu tavrı ve düşüncesi oldukça önemlidir. Bu talep ve görüşe göre, bakanlık kararı ile odaların kurulmasına izin verilir. Herhangi bir şehirde oda kurulabilmesi için ilgili nitelikleri taşıyan ve ticaret siciline kayıtlı, en az bin adet tacirin ya da sanayicinin, birliğe yazılı olarak başvurması gerekmektedir.
12.01.2017
 9  ...
Üyelik Girişi
Facebook
YUFKACILAR ESNAF ODASI
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.92935.9530
Euro6.53246.5585
Saat
RÖPORTAJ