• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/Yufkacılar esnaf odası
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05333428172
  • https://www.instagram.com/ankara_yufkacilar_odasi

Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatiflerinden Kredi Nasıl Alınır?

Ülkemizde ilk kez 1951 yılında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri (EKK) daha sonra 1969 yılında çıkarılan 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamına alınmıştır.

Kooperatiflerin Kuruluş Amacı: Kooperatife ortak olan esnaf ve sanatkarlara mesleki faaliyetleri için gerekli krediyi sağlamak veya kredi ve Banka teminat mektubu almak üzere kefil olmaktır.

Ülkemizde esnaf ve sanatkarların kredilendirilmesinde önemli bir rol oynayan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatiflerinin sayısı 928’e ulaşmıştır. Kooperatiflerin sayısındaki hızlı artışa paralel olarak aralarındaki işbirliği ve bağlantıyı sağlamak amacıyla ilk kez 1954 tarihinde olmak üzere bugün 32 Bölge Birliği kurulmuştur. Bütün bu birlikler Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB) çatısı altında toplanmaktadır.

Halk Bankası kooperatif kredileri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle esnaf ve sanatkarlara kredi kullandırılmaktadır.

EKK’lara Başvuru :

Türkiye Halk Bankası kooperatif kredilerinden faydalanmak isteyen esnaf ve sanatkarların faaliyet alanlarındaki en yakın EKK’ya başvurmaları gerekmektedir.

TESKOMB Kredi Kefalet Sisteminin İşleyişi

Ülkemizde, esnaf ve sanatkarları desteklemek amacıyla;

· Devlet tarafından tahsis edilen kaynakların kullandırılması için T.Halk Bankası görevlendirilmiştir.

· Bu uygulamada kooperatif, ortağı olan esnaf ve sanatkara sadece bankaya karşı kefalet vermektedir.

· Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerin faizleri ile ticari kredi faizleri arasındaki fark devlet tarafından karşılanmaktadır.

Ortaklık şartları

· Esnaf ve sanatkar olmak,

· Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı bulunmak,

· İş veya ikamet yeri kooperatifin çalışma bölgesi içinde bulunmak,

· Aynı zamanda başka bir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ortağı olmamak.

Ortaklığa Giriş Şartları taşıyanlar;

· Yazılı olarak kooperatife müracaat ederler,

· Müracaat sahibinin durumu Yönetim Kurulu tarafından araştırılır,

· Kabul veya ret kararı 15 gün içerisinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

· Kooperatif, kredi talebi ile ilgili olarak;

· Ortağın ekonomik ve mali durumunu araştırır, istihbarat raporu veya bülteni düzenler ve kefalet haddini tespit eder,

· Kredi teklifini T. Halk Bankasına iletir,

· İletilen teklif T. Halk Bankasınca incelenir ve banka tarafından tekrar istihbarat yapılır,

· İstihbarat olumlu sonuçlandığı takdirde ortak kredilendirilir.

Üyelik Girişi
Hava Durumu
Saat